Aktuality
Pořad bohoslužeb
Život farnosti
Jak postupovat?
Kostely
Farní zpravodaj
Fotogalerie Externí odkaz
Odkazy
Farnost
Římskokatolická farnost
Kroužecká 1, Rousínov
Mobil: 608 274 276
fara@farnostrousinov.cz

Život farnosti - detail článku

Dětská sdružení

Děti naší farnosti se scházejí již dlouhou řádku let. Na počátku to bylo vždy v pátek odpoledne v prostorách Katolického vzdělávacího spolku Svornost. Družinka dostala jméno Motýlci. Nejprve sem chodily děti bez rozdílu věku, ale po čase, jak odrůstaly, bylo nutné tuto velkou skupinu rozdělit. K tomu došlo v září roku 2003. Starší děti, v rozmezí od 10ti do 15ti let, si vytvořily vlastní družinku a vybrali si název Kokosi. Obě družinky fungovaly více jak pět let. Na konci roku 2009 byla ukončena činnost Kokosů. V současné době se scházejí jen Motýlci.

Během roku pořádáme pro děti :

  • pravidelné táboráky s opékáním buřtů a diskotékou na farním dvoře a to na zahájení a ukončení školního roku.

  • podzimní Drakiádu na nedalekém kopci s kapličkou sv. Urbana

  • hojně navštěvované a velmi žádané třídenní výlety vždy v říjnu a květnu, s ubytováním v okolních farách.

Zatím jsme navštívili Doubravici nad Svitavou, Tvarožnou, Luleč, Rychtářov

a Dědice.Některé i opakovaně, protože se nám tam moc líbilo.


Pravidelné schůzky se konají:

Motýlci: Klubovna ve Svornosti - pátek 16.30 – 17.50

Náplň schůzek připravuje paní katechetka Mgr. J. Zehnalová. Společně strávený čas je zahájen modlitbou a pak vyplněn především hraním her venku i v klubovně nebo výrobou drobných dárků pro rodiče a kamarády. Každý první pátek v měsíci je součástí schůzky program pro členy Papežského misijního díla dětí (Misijního Klubka).




Zpět